مرکزتخصصی خوشنویسی با خودکار (خودکارآبی)

خدمات مورد ارائه

 •  آموزش خوش خطی و خوشنویسی با خودکار از مرحله مقدماتی تا پیشرفته با جدیدترین شیوه آموزشی و اولین مرکز تخصصی خوشنویسی با خودکار در استان فارس - دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مرضیه گنجی نزاد


  09901778224


  تلفن: 32318917


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت:honareabi.com