دوان استيل

خدمات مورد ارائه

 •  ساخت سازه هاي استيل، آلومينيوم و مخازن خم و برش

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: نامداري


  ٠٩١٧٢١٣١٦٥٣


  تلفن: ٠٩١٧٣١٣١٦٥٣


  آدرس: شیراز-شيراز بلوار امير كبير كوچه ٢٣ انبار ٥


  ایمیل:


  سایت: