شرکت تعاونی کارآفرینان مخترع فارس

خدمات مورد ارائه

 •  سرویس کارکولرماهر

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: افراسیابیان


  09177076598


  تلفن: 32304365


  آدرس: شیراز-شیراز-حدفاصل چهارراه خیرات وچهارراه مشیرروبروی سینماشیراز پاساژزمانی طبقه 2 مرکزکارآفرینی پویا


  ایمیل:


  سایت:www.afrasiabian.com